Poistenie

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovné poistenie môže účastník zájazdu uzatvoriť v našej cestovnej kancelárii pri prihlasovaní sa na zájazd, alebo aj s inou poisťovňou. V tom prípade nech si vo vlastnom záujme skontroluje podmienky, na čo sa toto poistenie vzťahuje. Ak ste cestovné poistenie uzatvorili u nás, ako doklad o poistení slúži poistná zmluva, ktorú dostanete na letisku, a ktorú majte pre každý prípad stále so sebou. V prípade poistnej udalosti neodkladne kontaktujte sprievodcu zájazdu a asistenčnú centrálu EuroCross Assistance na telefónnom čísle 00420 2 9633 9644 a riaďte sa ich pokynmi. Drobné ošetrenia odporúčame uhradiť v hotovosti na mieste, doklad o zaplatení Vám bude po príchode preplatený poisťovňou UNION.